Arv

Den fördelning av egendom vid någons bortgång, som sker enligt lagens regler.


Arv syftar på den fördelning av egendom till den avlidnes släktingar, som sker enligt Ärvdabalken . Fördelningen sker enligt lagens regler och gäller därmed inte nödvändigtvis i enlighet med vad den avlidne själv kan ha bestämt i ett testamente. 

Läs mer om hur arv kan regleras genom testamente