Andrahandsupplåtelse

Hyresgäst hyr ut sin bostad i andra hand.

Hyresvärdens samtycke till uthyrningen krävs, även om man lånar ut sin lägenhet utan ersättning. Upplåtelse av bostad i andra hand ska vara tidsbegränsad och kan förenas med villkor.

Om hyresvärden inte går med på en andrahandsupplåtelse kan hyresgästen söka tillstånd hos hyresnämnden . Sådan tillstånd ska lämnas om hyresgästen på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse, särskilda familjeförhållanden - eller därmed jämförbara förhållanden - har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke.

Ansvar för lägenheten

Förstahandshyresgästen ansvarar för att hyran betalas i tid och att andrahandshyresgästen sköter sig. Den som hyr ut sin lägenhet i andra hand kan bli uppsagd på grund av att andrahandshyresgästen misskött sig.