Anbud

Ett erbjudande om att under vissa förutsättningar ingå avtal. Accept krävs för att ett avtal ska föreligga.