Äktenskapshinder

Förbud att ingå äktenskap
  • En person som inte fyllt 18 år får endast ingå äktenskap om dispens meddelas av Länsstyrelsen.
  • Personer som är släkt i rakt upp- eller nedstigande led eller helsyskon får inte ingå äktenskap med varandra.
  • Personer som är halvsyskon får endast ingå äktenskap om dispens meddelas.
  • Den som redan är gift får inte gifta sig en gång till så länge det första äktenskapet består, s.k. tvegifte. Tvegifte är ett brott enligt Brottsbalken.
  • Adoptivbarn jämställs med biologiska barn. Det innebär att den som adopterat ett barn inte får ingå äktenskap med den adopterade. Adoptivsyskon kan däremot få gifta sig med varandra om dispens meddelas.
  • Psykisk störning är endast ett äktenskapshinder om störningen är så grav att personen saknar rättshandlingsförmåga. Sedan år 2009 är äktenskapslagstiftningen könsneutral. Det innebär att äktenskap får ingås mellan personer av olika eller samma kön.