Äktenskap

Äktenskapet ingås genom vigsel där två personer frivilligt kommer överens om att leva tillsammans.

Äktenskapet ingås

De två personerna som ska gifta sig kan vara av olika eller samma kön. Innan vigseln skall det prövas om det finns några hinder för äktenskapet genom en hindersprövning. Det är Skatteverket som gör hindersprövningen på begäran av de som avser att ingå äktenskapet. Under vigseln frågar vigselförrättaren de två om de samtycker till äktenskapet och därefter förklaras att de är makar.

Äktenskapet upplöses

Genom att den ena maken dör eller genom att det döms till äktenskapsskillnad (skilsmässa) upplöses ett äktenskap. Oavsett anledning till upplösandet skall en bodelning mellan makarna göras.