Äganderätt

Rätt att utnyttja sin egendom som man vill. Begränsningar i äganderätten kan följa av lag eller ingångna avtal. Egendom kan t.ex. få användas utan ägarens tillstånd i nödsituationer.