Advokat

Jurist som är ledamot av Sveriges Advokatsamfund. Titeln är skyddad och det kan medföra straff att använda den otillbörligt.

Advokatsamfundet  står för tillsynen av advokater, som måste följa advokatsamfundets vägledande regler om god advokatssed. Advokatsamfundet i Sverige beviljar inträde för personer som har svensk juridisk examen och har utövat praktisk juridisk verksamhet i minst tre år. Sedan 2004 krävs också en godkänd advokatexamen. Advokaterna och advokatsamfundet är bundna av regler om advokater, vilka återfinns i rättegångsbalken .

I Sverige råder inget advokattvång, dvs en person får uppträda inför domstol utan att företrädas av en advokat. Det råder inte heller advokatmonopol - vem som helst får uppträda inför domstol som ombud eller biträde för andra personer. Dock är det bara advokater som kan utses till offentliga försvarare.