Adekvat kausalitet

Ett orsakssamband som är rättsligt relevant. Adekvat kausalitet är ett av de centrala uttrycken inom skadeståndsrätten.

Begreppet syftar på att skadeståndsansvar bara kan uppkomma när det finns ett orsakssamband mellan handling och skada, samt att detta samband ska vara rättsligt relevant. Skadan ska inte vara en alltför slumpmässig följd av ett vårdslöst beteende, då är den inte skadeståndsgrundande.