Acceptfrist

Betänketid för att acceptera ett anbud. Ofta finns en bestämd tidpunkt angiven i anbudet för den sista svarsfristen.

Den som lämnat ett anbud är bundet av detta under acceptfristen. Hur lång acceptfristen är följer av lag eller vad som angetts i anbudet. Muntliga anbud har som regel ingen acceptfrist utan måste antas omedelbart.