Accept

Godkännande av anbud.

Ett avtal uppkommer genom ett anbud från ena parten och ett antagande svar - dvs accept - från den andra parten. Tex: A erbjuder B att köpa ett kilo bananer för 15 kronor. B accepterar. Ett bindande muntligt avtal har uppkommit.