ARN

ARN - Allmänna reklamationsnämnden - är en statlig myndighet som har till uppgift att pröva konsumenttvister, dvs köp av varor och tjänster där tvist uppstått mellan en konsument och ett företag.

Endast konsumenter kan göra anmälningar till ARN , som då ger en rekommendation om hur tvisten skall lösas. Detta beslut är endast rådgivande och kan inte genomdrivas tvångsvis. Nämndens beslut följs i 80-85 % av fallen. De företag som inte rättar sig efter nämndens beslut får sina namn publicerade i konsumentverkets tidning Råd och Rön .