AD

Arbetsdomstolen. En specialdomstol som prövar arbetsrättsliga tvister, dvs tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Vissa typer av arbetstvister kan dras direkt inför Arbetsdomstolen . Domstolen är då första och enda domstol. I andra typer av arbetstvister ska talan väckas vid vanlig tingsrätt, domen kan då överklagas till Arbestdomstolen. Arbetsdomstolens dom kan alltså inte överklagas.