Åtal

Talan som åklagaren väcker vid domstol om ansvar för brott.

Det är endast en åklagare som kan väcka åtal. Åklagaren beslutar om ett brott ska tas upp och prövas i domstol. Det kallas att åklagaren väcker åtal. Åklagaren har åtalsplikt vilket innebär att finns det tillräckliga bevis för att någon har begått ett brott måste åklagaren väcka åtal.