Ångerfrist

Den tid inom vilken en konsument har möjligheter att frånträda ett distansavtal eller ett hemförsäljningsavtal.

Ångerfristen är 14 dagar. Den börjar löpa den dag då konsumenten tar emot varan eller en väsentlig del av denna. Om avtalet gäller en tjänst börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet ingås.

Vid marknadsföring som syftar till distansavtal, och när hemförsäljningsavtalet ingås, ska näringsidkaren lämna information om bl.a. ångerrätt. Har inte informationen lämnats börjar ångerfristen löpa tidigast den dag informationen kommit konsumenten tillhanda.