Vad är ett samboavtal?

Genom ett samboavtal kan sambor i förväg bestämma vilken samboegendom som skall ingå i en bodelning.

Samboegendom

I ett samboförhållande bodelas endast bostad och bohag som har införskaffats för gemensam användning, sk samboegendom. Detta innebär t ex att en bostadsrätt ska ha inköpts under eller inför ett samboförhållande, för att utgöra samboegendom och sålunda bodelas.

En bostad som ett sambopar bott tillsammans i men som köptes innan paret träffades, ingår inte i en bodelning. Även bohag som inköpts inför eller under ett samboförhållande utgör samboegendom och ska bodelas. All övrig egendom såsom bankmedel, fritidshus, fordon utgör inte samboegendom och ska inte bodelas.

Samboavtal

Ett samboavtal skall upprättas skriftligen och undertecknas av båda samborna eller de blivande samborna. I ett sådant avtal kan samborna komma överens om att bodelning av samboegendom inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen.

Exempel

Det kan finnas tillfällen då man inte önskar att samboegendomen ska bodelas. Ett exempel är att A äger en bostadsrätt när hon träffar B, de blir kära och flyttar in i A:s bostadsrätt. Eftersom den köptes innan samboförhållandet inleddes ska den inte bodelas.

Efter något år bestämmer sig A och B för att sälja A:s lägenhet och flytta till en ny bostadsrätt. A använder de pengar hon fått från försäljningen från sin första lägenhet och köper en ny bostadsrätt där paret flyttar in.

Tre år senare vill B separera och begär att bostaden ska bodelas. Eftersom bostadsrätten är samboegendom ska bodelning ske och A får lösa ut B ur lägenheten med hälften av bostadsrättens värde. Slutsatsen blir att A förlorat en halv bostadsrätt genom sitt samboförhållande.

Detta hade kunnat undvikas om A och B i samband med köpet av den nya bostadsrätten hade ingått ett samboavtal där de avtalat att den gemensamma bostaden inte skulle vara föremål för bodelning.

 Om du är försäkringstagare hos HELP Försäkring är du varmt välkommen att kontakta oss , så upprättar vi ett samboavtal åt dig, utan någon extra kostnad.