Skuldebrev

Den som lånar ut pengar ska alltid se till att upprätta ett skuldebrev. Utan ett skriftligt skuldebrev har du inget bra bevis på att du har lånat ut pengarna.
Skuldebrev

Handlingen utgör bevis för att man lånat ut pengarna, till vem man lånat ut pengarna, till vilken ränta, på vilket sätt och vid vilken tidpunkt lånet skall återbetalas. Ett skuldebrev behöver inte vara bevittnat men en bevittning kan vara att rekommendera då det kan vara till nytta som bevismedel om det uppstår tvist om skuldebrevet.
Det finns två typer av skuldebrev; enkla skuldebrev och löpande skuldebrev.

Enkla skuldebrev

Ett enkelt skuldebrev är utställt till en specifik, namngiven person.  Det är visserligen möjligt att överlåta ett enkelt skuldebrev men då måste den som lånat pengar underrättas om detta. Det krävs att den nya personen som övertagit skuldebrevet kan visa ett kvitto på att denne övertagit detta, för att kunna kräva betalning i enlighet med skuldebrevet.

Löpande skuldebrev

Ett löpande skuldebrev är avsett att kunna ”löpa”, det vill säga överlåtas fritt mellan personer. Ett löpande skuldebrev är lättare att överlåta än ett enkelt skuldebrev. Det kan överlåtas till vem som helst. Det finns två typer av löpande skuldebrev, innehavarskuldebrev och orderskuldebrev. Har man ett innehavarskuldebrev kan den som har skuldebrevet i sin hand kräva betalning av låntagaren, inget mer krävs från den som har skuldebrevet. Har man ett orderskuldebrev måste det ha antecknats på skuldebrevet att detta har överlåtits till den nya innehavaren.

Som kund hos HELP Försäkring kan du alltid vända dig till våra jurister, så hjälper vi dig att upprätta ett skuldebrev. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!