Samboförhållandet

Samboförhållanden är mycket vanliga i Sverige, både bland unga och äldre ogifta par. För de som lever tillsammans i ett sådant förhållande kan det vara bra att tänka på vad som händer med bostaden och bohaget om ena sambon dör eller vid en separation.

Samboförhållandet

Sambor är två personer som stadigvarande bor tillsammans. Med andra ord två personer som inte bor tillsammans tillfälligt. Personerna skall leva under äktenskapsliknande förhållanden och ha ett gemensamt hushåll, vilket innebär att sysslor i hemmet och utgifter delas.

Det spelar ingen roll om samborna har olika eller lika kön. Två vuxna syskon som bor tillsammans eller förhållanden där ena parten är gift är exempel på sådana förhållanden som inte utgör samboförhållanden och därför faller utanför sambolagen.

Under samboförhållandet är huvudregeln att samborna sköter sin egen ekonomi och svarar för sina egna skulder. Däremot finns vissa inskränkningar som liknar de som gäller för gifta par.

En sambo får inte ge bort, sälja, hyra ut eller inteckna den gemensamma bostaden om den kan komma att ingå i en framtida bodelning. Även om endast en av samborna har lagfart kan samborna gemensamt göra en anmälan till inskrivningsmyndigheten (lantmäteriet) om att bostaden är gemensam. En sådan anmälan måste vara skriftlig och undertecknas av båda samborna.

Ett samboförhållande upphör om samborna flyttar isär, gifter sig eller om en av samborna dör.

Sambolagen

Sambolagens syfte är att ge ett minimiskydd åt den svagaste parten när ett samboförhållande upphör. Samborna kan välja att hålla sina ekonomiska förhållanden helt isär genom att i ett samboavtal avtala om att sambolagens regler om bodelning inte skall gälla i deras förhållande.

Bodelning mellan sambor

När ett samboförhållande upphör skall en bodelning göras om någon av parterna begär det. Detta skall göras senast ett år efter separationen. Om samboförhållandet upphör genom att den ena sambon dör skall begäran om bodelning göras senast när bouppteckningen görs.

Det samma gäller om en sambo dör inom ett år från det att samboförhållandet upphör. Det är bara den efterlevande sambon som kan begära bodelning. Om den efterlevande sambon inte gör det behåller var och en sin egendom. Den avlidna sambons arvingar har alltså ingen rätt att begära bodelning.

I bodelningen ingår samboegendom. Samboegendom är den gemensamma bostaden och bohaget, såsom möbler och övrig utrustning i hemmet. Det är bara egendom som har förvärvats för att användas gemensamt som är samboegendom och inte egendom som någon av samborna hade innan samboförhållandet.

En bostad som den ena sambon hade och bodde i innan samboförhållandet är alltså inte samboegendom, även om samborna delat på amorteringar och kostnader under en längre tid. Om en sådan bostad säljs och samborna flyttar in i en ny bostad för dessa pengar, blir den nya bostaden däremot samboegendom. 

Egendom såsom bilar, båtar, bankmedel, aktier och fritidshus är inte samboegendom och faller utanför bodelningen.
Innan samboegendomen delas görs en avräkning för skulder på ett sätt som liknar det som vid bodelning mellan makar. Skulderna som är kopplade till samboegendomen dras av innan egendomen delas.

 

Arv

Viktigt att tänka på är att sambor inte ärver varandra. Vill samborna ärva varandra så måste de skriva ett testamente.