Reklamation

Köp av varor och tjänster blir inte alltid så lyckade som man tänkt sig. Det kan vara bra att känna till några saker om man måste reklamera en vara eller tjänst man köpt.

När man reklamerar en vara eller tjänst man köpt lämnar man ett meddelande till säljaren om att varan på något sätt är felaktig. Meddelandet kan vara muntligt eller skriftligt. Felet kan bestå i dröjsmål, fel eller annan brist i varan och kan reklameras enligt konsumentköplagen , köplagen eller konsumenttjänstlagen .

Köp i butik

Köper man en vara i butik gäller konsumentköplagen och man har då rätt att reklamera en vara inom tre år från det att den köptes, om inte garanti lämnats som säger annat.

Får kunden rätt ska säljaren laga varan, ge kunden en ny eller ge pengarna tillbaka. Visar sig felet inom sex månader från det att vara köptes anses alltid felet vara ursprungligt, dvs. funnits redan vid köpet, om inte säljaren kan bevisa något annat. Visar sig felet först efter sex månader är det upp till kunden att bevisa att felet funnits där vid köpet.

Köp genom privatperson

Köper man något av en annan privatperson, t.ex en begagnad bil på Blocket, gäller köplagen . Köparen har då två år på sig att meddela säljaren om reklamationen. Efter två år kan köparen nå framgång med en reklamation om garanti lämnats vid köpet. Det är upp till köparen att bevisa att felet fanns vid tillfället för köpet och att säljaren visste om detta.

Köp av tjänst

Köper man en tjänst gäller konsumenttjänstlagen . Ett meddelande till säljaren om reklamation av tjänsten är möjligt precis som vid köp av varor. Tidsfristen kan vara tre eller tio år beroende på typen av tjänst och omständigheterna. Kontakta gärna en jurist för att reda ut vad som är aktuellt i ditt specifika fall.

Om du är försäkringstagare hos HELP Försäkring är du varmt välkommen att kontakta oss så går vi igenom din situation, utan någon extra kostnad för dig.