Generationsskifte

På ålderns höst är det inte ovanligt att funderingar dyker upp kring vad som kommer att hända med ens egendom efter döden. Vissa vill börja fördela egendomen medan de fortfarande är i livet samtidigt som andra vill lämna det helt åt de efterlevande.

Många lösningar

Inga sätt att hantera ett generationsskifte är fel, men det kan vara bra att fundera igenom både praktiska och känslomässiga konsekvenser av de olika alternativen. Till exempel kan man önska att det blir rättvist mellan arvingarna men att en specifik arvinge ska få något speciellt, att en efterlevande partner får rätt att tillbringa tid i ett sommarhus som barnen ärver eller att egendomen en arvinge får blir enskild och inte behöver delas vid en eventuell skilsmässa.

Fördelning av egendom

Vill man börja fördela egendom medan man fortfarande är i livet kan det göras genom gåva , köp och bodelning . För att undvika oönskade ekonomiska och skattemässiga konsekvenser är det bäst att kontakta en jurist för rådgivning och upprättande av gåvobrev , köpeavtal och bodelningsavtal .

Testamente och livförsäkringar

Vill man att ens egendom ska fördelas först efter sin bortgång kan det vara en god idé att kontakta en jurist för hjälp med att upprätta ett testamente . Det är också viktigt att se över vem som är insatt som förmånstagare till livförsäkringar. Kanske har du skrivit ditt förmånstagarförordnande för många år sedan. Kontakta ditt försäkringsbolag för att tillse att dina försäkringspengar tillfaller rätt person efter din bortgång.

Om du är försäkringstagare hos HELP Försäkring är du varmt välkommen att kontakta oss så går vi igenom din situation och upprättar de dokument som du har behov av. Det kostar dig ingenting.