Arvsavstående

Den som har rätt att ärva en arvlåtare kan helt eller delvis avstå från detta.

Ett avstående, som ska vara villkorslöst och oåterkalleligt, medför att den eller de personer inträder som arvtagare, som skulle ha ärvt om den avstående avlidit före arvlåtaren. Om ett barn till den avlidne gör ett arvsavstående tillfaller således arvet dennes barn, den avlidnes barnbarn.