Verkstadsbesök med föraningar

Kunden kände på sig att något inte stod rätt till hos bilverkstaden där han lämnat in bilen för reparation. Han kontaktade HELP och fick då hjälp av sin jurist genom verkstadsbesöket.
Verkstadsbesök med föraningar

Kunden kontaktade HELP Försäkring då han var orolig över sin bil som lämnats in för reparation av takluckan. När han kom för att hämta bilen på verkstaden visade det sig att hans magkänsla varit riktig. Det var vatten inuti bilen och takluckan hade inte blivit reparerad på ett riktigt sätt. HELPs jurist var närvarande över telefon till dess att kunden kände sig trygg med att verkstaden tog hans klagomål på allvar. Verkstaden åtgärdade felet utan kostnad för vår kund och bilen är nu hel.