Vägrade reklamera trasig vinkelslip

När ett stort teknikvaruhus vägrade att reklamera den trasiga vinkelslipen vände sig kunden till HELPs jurist, som kontaktade butiken och ställde krav.
Vägrade reklamera trasig vinkelslip

Den första vinkelslipen kunden köpte gick sönder efter en dag. Kunden reklamerade då varan hos varuhuset och fick en ny. Men när även denna vinkelslip gick sönder efter två veckor, var inte teknikvaruhuset villiga att byta in slipen längre. Butiken skickade varan till en serviceverkstad för kontroll. Därefter uppgavs att verktyget hade gått sönder på grund av handhavandefel och att kunden inte kunde få någon ersättning. Dessutom skulle kunden betala 200 kronor för serviceverkstadens undersökning.

HELPs jurist skrev till teknikvaruhuset och krävde att kostnaden för vinkelslipen skulle återbetalas, samt att kostnaden för serviceverkstadens undersökning skulle krediteras. Teknikvaruhuset återkom och meddelade att de alltjämt ansåg att vinkelslipen gått sönder på grund av handhavandefel, men valde att av good-will återbetala kostnaden för vinkelslipen, samt att kreditera kostnaden för serviceverkstaden.

Kunden fick
Ny vinkelslip 700 kr
3,25 juristtimmar á 1700 kr
Totalt 6 225 kr