Utomstående startade företag med kundens e-legitimation

För två år sedan började vår kund få olika krav hemskickade från ett fraktföretag. Det visade sig att någon hade startat företag i kundens namn. När kraven började återkomma vände sig kunden till HELPs jurister för att få hjälp.
Utomstående startade företag med kundens e-legitimation

Kraven från fraktföretaget gällde olika försändelser mellan en postbox i Sverige och olika adresser i USA. Försändelserna hade skickats av ett företag där vår kund stod som styrelseledamot.

Vår kund hade dock aldrig startat något företag och hade ingen kännedom om att han stod med i – inte bara i ett – utan två företag. En utomstående part hade med hjälp av vår kunds e-legitimation lyckats starta två bolag och anmält vår kund som styrelseledamot i båda.

Kunden kontaktade HELP för att få hjälp. HELPs jurist hjälpte kunden att begära utträde ur båda bolagen, kontakta företaget som tillhandahöll postboxen och kontaktade samtliga banker i Sverige som erbjuder e-legitimation som tjänst.

HELPs jurist hjälpte kunden att beviljas utträde ur båda bolagen utan att behöva betala Bolagsverkets ansökningsavgifter samt att informera samtliga banker och postboxföretaget om händelserna. Kraven upphörde sedan att komma.

Kunden fick
10,5 juristtimmar á 1700 kr
Två indragna avgifter hos Bolagsverket á 900 kr
Hjälp att begära utträde ur bolagen samt att få stopp på kraven
Totalt 19 650 kronor