Tvist om trekammarbrunn

När vår kund köpte en fastighet avtalades att säljaren skulle bekosta trekammarbrunn och markbädd före tillträdet. Kunden flyttade in i fastigheten och åren gick utan att arbetet färdigställdes. När säljaren senare vägrade att utföra arbetet kontaktade kunden HELPs jurister för att få hjälp.
Tvist om trekammarbrunn

Efter flera års väntan på att få trekammarbrunnen färdigställd tog kunden fram ett nytt förslag på lösning. Då miljökraven för kammarbrunnar hade förändrats sedan fastighetsköpet, blev förslaget mycket dyrare än vad som tidigare diskuterats och skulle nu uppgå till 75 000 kronor. Säljaren vägrade då att färdigställa trekammarbrunnen och kunden kontaktade HELP.  

HELPs jurist skrev ett brev till säljaren, som återkom och meddelade att han var villig att diskutera en förlikning. Till slut kom parterna överens om att säljaren skulle betala 50 000 kronor till vår kund.

Kunden fick
Ersättning från säljaren 50 000 kr
9,5 juristtimmar á 1700 kr
Totalt 66 150 kr