Tvist med bilhandlaren

Vår kund hade köpt en begagnad bil från en bilhandlare, men efter fyra månader slutade växellådan att fungera. En reparation skulle kosta 60 000 kronor och handlaren vägrade att åtgärda felet. Då vände sig kunden till HELP för att få hjälp.
Tvist med bilhandlaren

Det visade sig att bilhandlaren inte hade kontrollerat oljan i växellådan innan försäljningen, vilket hade orsakat skadan. Trots detta vägrade handlaren att åtgärda felet och hänvisade till att reklamationsfristen hade gått ut.

Kunden vände sig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, som meddelade beslut om att bilhandlaren var ansvarig för felet. Trots ARNs beslut vägrade handlaren att åtgärda skadan. 

HELPs jurist skickade ett varningsbrev till bilhandlaren om att ärendet skulle tas upp i allmän domstol om beslutet från ARN inte efterföljdes. Efter denna varning om stämning gick handlaren till slut med på att reparera växellådan, till kundens stora lättnad.

Kunden fick
Reparerad växellåda, 60 000 kr
3 juristtimmar á 1700 kr
Totalt 65 100 kr