Teleoperatören vägrade häva avtalet

Vår kund hade tecknat ett kombinationsavtal hos en stor teleoperatör, gällande TV, bredband och telefoni. När företaget ändrade avtalet för telefoni till kundens nackdel, ville kunden att kombinationsavtalet skulle avslutas omgående. När företaget vägrade att möta kundens krav vände sig kunden till HELP för att få hjälp.
Teleoperatören vägrade häva avtalet

Teleoperatören gick enbart med på att en av kundens tjänster fick sägas upp utan uppsägningstid, medan de andra tjänsterna skulle sägas upp med uppsägningstid. HELPs jurist kontaktade då teleoperatören för att få hela kombinationsavtalet uppsagt med omedelbar verkan, med stöd av teleoperatörens egna tjänstevillkor och svensk lag.

Till en början vägrade teleoperatören att tillmötesgå juristens krav. Istället vidtog operatören negativ avtalsbildning, genom att teckna upp kunden på ett nytt avtal som kunden aldrig beställt eller begärt. Detta gjordes på grund av tidigare oklarheter kring teleoperatörens kombinationsavtal.

Efter upprepade telefonsamtal till företagets kundtjänst fick juristen till slut tala med en högre befattningshavare i företaget. Efter ytterligare korrespondens genom brev och telefonsamtal, gick denne till slut med på juristens krav och hela kundens kombinationsavtal sades upp med omedelbar verkan.

Kunden fick
Kombinationsavtalet uppsagt
11 juristtimmar á 1700 kr
Totalt 18 700 kr