Stora kostnader efter vattenskadad källare

Under ett kraftigt regn drabbades vår kund av en stor översvämning i källaren, vilket skulle kosta närmare 70 000 kronor att återställa. När kommunen nekade att utge skadestånd vände sig kunden till HELPs jurister för att få hjälp.
Stora kostnader efter vattenskadad källare

När kunden vände sig till kommunen för ekonomiskt stöd kunde man från kommunens håll endast tänka sig att utge 10 000 kronor som ”good-will”. HELPs jurist lämnade då in en ansökan till Statens VA-nämnd om skadestånd på 69 769 kronor. Efter en tid nådde HELPs jurist en överenskommelse med kommunen, som gick med på att utge hela beloppet till kunden.

Kunden fick
69 769 kr i skadestånd
8 timmar juristbiträde á 1700 kr
Totalt 83 369 kr