Spärrserviceabonnemang förlängdes mot kundens vilja

Vår kund fick en faktura från ett företag som erbjöd spärrserviceabonnemang, där det informerades om att ett tidigare abonnemang automatiskt hade förlängts med 36 månader. Då kunden inte längre önskade tjänsten fick han till svar att uppsägning inte var möjlig och att han var tvungen att betala fakturan.
Spärrserviceabonnemang förlängdes mot kundens vilja

Företaget menade att de tre månader tidigare hade skickat ett brev med information till vår kund, om att abonnemanget skulle förlängas om kunden inte sagt upp avtalet senast en månad innan nästa avtalsperiod började löpa. Detta brev kunde inte vår kund minnas att han hade fått. När fakturan kom var det redan för sent att säga upp abonnemanget.

Juristen på HELP ringde upp företaget och krävde att abonnemanget skulle avslutas med omedelbar verkan och att betald ersättning för abonnemanget skulle återgå. Företaget nekade. Då skickade juristen ett varningsbrev till företaget där det framgick att om de inte avslutade abonnemanget och betalade tillbaka ersättningen kunde det bli aktuellt att pröva ärendet i allmän domstol. Automatisk förlängning av spärrservicetjänster är nämligen inte tillåtet enligt gällande rättspraxis.

Efter ytterligare påtryckningar från juristen gick företaget till slut med på att avsluta abonnemanget. Kunden har nu fått sina pengar återbetalda och en skriftlig bekräftelse på att abonnemanget är avslutat.

Kunden fick

 
6 juriststimmar á 1 700 kr  
Återbetald ersättning 695 kr

Totalt 10 895 kronor