Sambon riskerade att förlora kontantinsatsen

Vår kund hade köpt en lägenhet tillsammans med sin flickvän och de skulle snart bli sambor. För att få mer information om vilka juridiska konsekvenser samboskapet skulle medföra, kontaktade kunden HELPs jurister som såg över deras situation.
Sambon riskerade att förlora kontantinsatsen

Det visade sig att vår kund hade betalat kontantinsatsen på 100 000 kronor för lägenheten, medan hans flickvän inte hade lagt några pengar alls. Vidare ägde de lägenheten med hälften vardera.

Om samborna inte skulle reglera detta förhållande skulle de vid en separation dela lika på värdet av lägenheten. För vår kund skulle det innebära att han förlorar hälften av kontantinsatsen som han betalat. HELPs jurist hjälpte samborna att reglera detta och upprättade ett samboavtal och ett skuldebrev. Om samborna skulle separera får vår kund på så vis tillbaka de pengar han har satsat.

Samborna ville också skydda varandra för det fall någon av dem skulle gå bort. Eftersom sambor inte ärver varandra enligt lag, upprättade juristen även ett testamente som säkerställde att efterlevande sambo kan bo kvar i den gemensamma bostaden.