Problem med husentreprenör

Vår kund hade anlitat en husentreprenör att uppföra ett hus åt honom, men vid slutbesiktningen framkom flera fel som entreprenören inte ville åtgärda. Då kontaktade kunden HELPs jurister för att få hjälp.
Problem med husentreprenör

Av besiktningsprotokollet framgick bland annat att köksgolvet inte var korrekt utfört. Trots detta ansåg husentreprenören att det inte utgjorde något fel, då golvläggaren hade avslagit reklamationen.

HELPs jurist påtalade i flera mail till husentreprenören att golvläggaren inte kan ändra på det beslut som tydligt framgår av besiktningsprotokollet. När HELPs jurist hotade med stämning valde husentreprenören slutligen att byta ut golvet.

Kunden fick
Köksgolvet åtgärdat
22 juristtimmar á 1700 kr  
Totalt 37 400 kr