Problem efter bilköpet

Vår kund hade köpt en fem år gammal bil av en bilfirma. Kort efter köpet upptäcktes en del småfel som säljaren delvis åtgärdade. När det uppstod problem med kopplingen ville kunden att köpet skulle gå åter eller att bilfirman åtgärdade felet med kopplingen.
Problem efter bilköpet

En reparation skulle kosta ca 20 000 kr.  Bilfirman bestred både att köpet skulle gå åter samt att gratis åtgärda felet med kopplingen eftersom felet uppkommit efter garantitidens utgång.

Kunden kontaktade då HELP Försäkring. Efter att HELPs jurist både skrivit och ringt till bilfirman vid ett flertal tillfällen gick denna med på att återta bilen och erbjöd kunden att istället välja ut en ersättningsbil i samma prisklass hos bilfirman.

Kunden fick  
8 juristtimmar à 1700 kr 13 600 kr
Slapp bekosta ny koppling 20 000 kr
Totalt 33 600 kronor