Problem att ångra distansavtalet

När en av våra äldre kunder av misstag tecknade ett distansavtal med ett opålitigt telecomföretag, försökte han på egen hand att häva avtalet enligt sin lagstadgade ångerrätt. När företaget inte besvarade hans samtal kontaktade kunden HELP för att få hjälp.
Problem att ångra distansavtalet

HELPs jurist ringde företaget och kom efter långa telefonköer till slut fram till företaget. Juristen såg till att avtalet ångrades och krävde även en skriftlig bekräftelse till kunden om att avtalet var hävt. Istället för att sända ut en ångerbekräftelse skickade företaget ett brev med kundens avtal och avtalsvillkor.

Kunden kontaktade då återigen HELPs jurist som ringde upp företaget och krävde en bekräftelse på att kunden hade frånträtt avtalet. En dag senare mottog kunden sin ångerbekräftelse per brev och kunde känna sig trygg i att avtalet var hävt.

Kunden fick
Hjälp att häva distansavtalet
5 juristtimmar à 1700 kronor
Totalt 8500 kronor