Make ville skydda sin efterlevande maka

Vår kund undrade hur han kunde skydda sin fru ekonomiskt om han gick bort. Han vände sig därför till HELPs jurist, som gick igenom arvsreglerna för paret och skapade en hållbar lösning för deras situation.
Make ville skydda sin efterlevande maka

Paret hade inga gemensamma barn, men vår kund hade två barn från ett tidigare äktenskap. HELPs jurist gick igenom arvsreglerna för kunden och förklarade att vid dennes bortgång skulle alla kundens tillgångar tillfalla hans barn. Detta skulle sannolikt innebära att kundens fru skulle bli tvungen att flytta ifrån deras gemensamma hus.

Juristen hjälpte kunden att upprätta ett testamente, vilket vid hans bortgång skulle låta makan ärva hälften av hans tillgångar, medan den andra hälften skulle tillfalla hans barn. Vid makans bortgång skulle barnen sedan erhålla resten av sitt farsarv. Kunden skrev dessutom in i testamentet att barnens arv skulle utgöra deras enskilda egendom. Därmed säkerställdes att barnen inte skulle riskera att förlora delar av sitt arv vid en skilsmässa.

Kunden fick
3 juristtimmar á 1700 kr
En säkrad ekonomisk situation för sin maka
Totalt 5 100 kr