Lägenhetsköp med oväntade utgifter

När vår kund fick tillträde till sin nyköpta bostadsrätt visade det sig att badrumsgolvet behövde renoveras, vilket skulle uppgå till ca 22 000 kronor. Kunden vände sig då till HELPs jurister för att få råd.
Lägenhetsköp med oväntade utgifter

Det visade sig att tätskiktet i badrumsgolvet var felaktigt och behövde åtgärdas för att inte flera skador skulle uppstå. Kunden vände sig till HELPs jurist, som rådgav honom att reklamera felet till säljaren. Juristen kontaktade därefter säljaren upprepade gånger innan säljaren till slut gav med sig att betala de 22 000 kronorna till kunden. 

Kunden fick
Badrum med fungerande tätskikt, 22 000 kr
6 juristtimmar á 1700 kr
Totalt 32 200 kr