Kunden reklamerade byggtjänst – då stämde byggbolaget

När vår kund reklamerade en bristfällig hantverkartjänst stämdes han på 450 000 kronor av byggbolaget. Med hjälp av HELPs jurist kunde kostnaden reduceras med flera hundra tusen.
Kunden reklamerade byggtjänst – då stämde byggbolaget

Vår kund hade anlitat hantverkare för att utföra arbete på sitt hus. Då kunden ansåg att arbetet var bristfälligt kallades besiktningsmän in för bedömning. Efter besiktningen påtalades flera allvarliga brister, vilket ledde till en reklamation av tjänsten. Byggbolaget stämde då vår kund på ca 450 000 kronor för det arbete som lagts ner.

HELPs jurist biträdde kunden i tingsrätten och vid förlikning i domstol kom parterna överens om att kunden skulle utge 260 000 kronor till byggbolaget. Vidare fick vardera part svara för kostnaden för sitt ombud, vilket vår kund fick utan kostnad genom sin juristförsäkring.

Kunden fick
27 juristtimmar à 1700 kr = 45 900 kronor
Vann vid förlikning, vilket reducerade kostnaden till 260 000 kronor (vid förlust hade kostnaden uppgått till ca 600 000 kronor)