Kunden råkade ut för ID-stöld

Vår kund blev uppmärksammad på att någon hade försökt öppna bankkonto och kreditkort i hans namn. Inom en kort period fick han sex kreditupplysningar från olika kreditvärderingsbolag, vilka alla initierats av en okänd person.
Kunden råkade ut för ID-stöld

HELP hjälpte kunden att polisanmäla ID-stölden, samt att lägga in en kreditspärr hos kreditvärderingsbolagen.

Kunden fick flera fakturor hemskickade på kameror för tiotusentals kronor. Tack vare att polisanmälan gjorts fanns dokumentation som gjorde att kraven mot vår kund raderades.

Hos Den Norske Bank (DNB NOR) hade gärningsmannen, med falskt körkort, försökt tömma vår kunds konton. Personalen på DNB Nor hade lyckats ta det falska körkortet från gärningsmannen och dessutom filmades han vid sitt besök på banken. Det falska körkortet och filmen översändes till Polisen som kunde ställa gärningsmannen inför rätta. Tjuven hade dock hunnit beställa nya kredit- och bankkort till vår kunds gamla adress. Lyckligtvis blev korten sända till hans nya adress.

I och med att polisanmälan gjorts och en kreditspärr lagts in, avvärjdes ID-stölden mot vår kund.

Kunden fick
Hjälp och rådgivning av jurist, 3 timmar á 1700 kr
Totalt 5 100 kronor