Kunden nära att bli lurad i bodelningen

När vår kund separerade från sin sambo blev parterna oense om bodelningen. Motparten hade kontaktat en jurist och fick ett förslag på bodelningsavtal som var mycket ofördelaktigt för vår kund. Då kontaktade kunden HELPs jurister för att få hjälp.
Kunden nära att bli lurad i bodelningen

Kunden vände sig till HELP för att få bodelningsavtalet granskat av jurist och för att få hjälp med att tillvarata sina rättigheter. Juristen på HELP kontaktade motpartens ombud och förhandlade fram en lösning som var rättvis för bägge parter, vilket besparade vår kund ca 75 000 kronor i bodelningen.

Kunden fick
Sina rättigheter tillvaratagna, vilket gav 75 000 kr mer i bodelningen
10 juristtimmar á 1700 kr
Totalt 92 000 kr