Kunden lurades av blufföretag

Vår kund hade av misstag undertecknat ett utskick från ett företag som utgav sig för att vara en myndighet. När han insåg att han blivit lurad av ett blufföretag vände han sig till HELPs jurister för att få hjälp.
Kunden lurades av blufföretag

Några veckor senare fick kunden en faktura hemskickad på 4795 kronor samt meddelande om att tjänsten var aktiverad, med en bindingstid om 24 månader. När kunden insåg att det låg ett blufföretag bakom avtalet kontaktade han HELP.

HELPs jurist hjälpte kunden att skriva ett brev till företaget för att använda sig av sin lagstadgade ångerrätt. Företaget svarade med att försäkringstagaren ingått avtalet som näringsidkare eftersom kunden äger en bit skog.

HELPs jurist hjälpte kunden att bestrida avtalet i egenskap av konsument, och förde fram att kunden inte räknas som näringsidkare bara genom att äga lite skog. Efter en lång mailväxling gick företaget till slut med på att avsluta tjänsten. Företaget gick med på att stryka samtliga fakturor och påminnelser samt skicka en bekräftelse på att tjänsten var uppsagd. På så vis slapp kunden att betala fakturorna och avtalet med blufföretaget hävdes.

Kunden fick
4,5 juristtimmar á 1700 kr
Makulerad faktura på 4795 kr
Hjälp att häva avtalet med bindningstid på 24 månader