Kunden lurad av telefonförsäljare

Efter flera samtal från en påstridig telefonförsäljare övertalades vår kund att teckna ett abonnemang. När det visade sig att avtalet inte överensstämde med vad som sagts i telefonsamtalet vände sig kunden till HELP för att få hjälp.
Kunden lurad av telefonförsäljare

Vår kund kände sig lurad av försäljaren och var nu tvungen att betala fakturor för ett års abonnemang. När HELPs jurist kontaktade företaget gick de till slut med på att häva avtalet och stryka fakturorna.

Kunden fick
Slapp betala 2 200 kr för abonnemanget
3 juristtimmar á 1700 kr 
Totalt 7 300 kr