Kunden köpte fuktskadad lägenhet

Kort efter att vår kund hade köpt en bostadsrättlägenhet upptäcktes en fuktskada i badrummet, vilket skulle uppgå till ca 20 000 kronor att åtgärda. Då kontaktade kunden HELPs jurister för att få hjälp.
Kunden köpte fuktskadad lägenhet

HELPs jurist kontaktade säljaren och krävde att denna skulle ersätta fuktskadan, eftersom lägenheten fick anses vara förknippad med fel vid köpet. Efter flera telefonsamtal mellan HELPs jurist och säljaren gick denna med på att utge 17 500 kronor inför hotet om att bli stämd. Ett förlikningsavtal upprättades mellan parterna beträffande överenskommelsen.

Kunden fick
Ersättning för fuktskadan 17 500 kr
12,5 juristtimmar á 1700 kr
Totalt 38 750 kr