Kunden köpte fuktskadad husvagn

Vår kund hade köpt en begagnad husvagn för 50 000 kronor. Efter köpet visade det sig att husvagnen var mycket fuktskadad, trots att säljaren hade utfört fuktmätning som visade godtagbara nivåer.
Kunden köpte fuktskadad husvagn

Det var efter att kunden hade kört hem husvagnen och undersökt den närmare som han började misstänka att den var fuktskadad. Kunden vände sig då till en husvagnspecialist som utförde en ny fuktmätning. Det framkom att husvagnen var mycket fuktskadad och att den första fuktmätningen varit utförd av en obehörig person.

Kunden vände sig till HELP för att få hjälp. HELPs jurist kontaktade säljaren och begärde att köpet skulle hävas. Säljaren motsatte sig detta, men efter ett flertal kontakter med såväl säljaren som säljarens advokat kom man överens om att de 50 000 kronorna skulle återbetalas och att husvagnen skulle återlämnas till säljaren.

Kunden fick
Pengarna tillbaka för husvagnen  50 000 kr
12 timmar juristhjälp á 1700 kr  
Totalt 70 400 kr