Kunden fick rätt efter felaktig rekommendation

Vår kund hade målat om huset med färg som enligt färgbutikens rekommendationer kunde blandas med algmedel. När huset var färdigmålat syntes stora fläckar och det visade sig att rekommendationen var felaktig.
Kunden fick rätt efter felaktig rekommendation

Kunden kontaktade HELP för att höra vad han hade rätt att kräva. Det stod nämligen på burken att det endast var kostnaden för färgen som ersattes om något blev fel och inget annat. HELPs jurist gjorde bedömningen att friskrivningen på burken inte håller juridiskt och att kunden har rätt till ersättning för den skada han lider. Efter kundens samtal med färgbutiken gick de till slut med på att betala för en målare som målade om huset helt och hållet.

Kunden fick
Ersättning för målare, ca 20 000 kr
3 juristtimmar á 1700 kr
Totalt 25 100 kr