Kunden fick hjälp att behålla nya bastun

Vår kund hade byggt en bastu på sin strandtomt, men riskerade att förlora tillståndet att ha den kvar. Då kontaktade han HELPs jurister för att få hjälp.
Kunden fick hjälp att behålla nya bastun

När vår kund byggde en bastu på sin strandtomt tänkte han inte på att ansöka om dispens från strandskyddet. Ansökan beviljades av kommunen i efterhand, men Länsstyrelsen ifrågasatte om det fanns förutsättningar för att medge dispensen och bad vår kund att inkomma med ett yttrande.

Efter att en av HELPs jurister tagit sig an ärendet och skrivit ett yttrande, beslutade Länsstyrelsen att inte ändra kommunens beslut. Vår kund kunde därmed ha kvar sin bastu intill strandkanten.

Kunden fick
4,5 juristtimmar á 1700 kr
Rätten att ha kvar sin bastu
Totalt 7 650 kr