Kunden fakturerades för tjänst han aldrig beställt

När en städfirma fakturerade vår kund trots att de aldrig ingått något avtal, vände sig kunden till HELPs jurister för att få hjälp.
Kunden fakturerades för tjänst han aldrig beställt

Kunden hade bett om ett kostnadsförslag för flyttstädning från städfirman, men valde sedan han att anlita ett annat företag. På flyttdagen dök städarna från båda företagen upp. Den första städfirman hävdade att de hade ingått ett avtal med vår kund och fakturerade därför kunden för städarnas inställelseavgift.

Kunden vände sig till HELPs jurist som kontaktade företaget. Då det varken gick påvisa vare sig ett skriftligt eller muntligt inspelat kontrakt mellan parterna, lyckades juristen få företaget att dra tillbaka sitt betalningskrav och makulera fakturan.