Köparen följde inte avbetalningsplanen

Efter att vår kund inte längre kunde driva sin verksamhet på grund av sjukdom såldes den till en av de anställda. När affärerna började gå dåligt för köparen slutade hon att betala av skulden enligt plan.
Köparen följde inte avbetalningsplanen

Kunden tog kontakt med HELPs jurister som antog sig ärendet och kontaktade köparen för att omförhandla villkoren. Ett skuldebrev med en ny avbetalningsplan och säkrare villkor för kunden upprättades. Om köparen inte skulle följa den nya avbetalningsplanen kommer hela skulden förfalla till omedelbar betalning, vilket ger vår kund en större trygghet.

Kunden fick
8 juristtimmar á 1500 kr
Totalt 12 000 kr