Köp av byggnad på ofri grund

Vår kund samägde en byggnad tillsammans med ägaren av grannfastigheten. Byggnaden var placerad på båda ägarnas fastigheter och nu ville vår kund köpa den andel som ägdes av grannen.
Köp av byggnad på ofri grund

För att nå ingången till byggnaden var det även nödvändigt att ett servitutsavtal upprättades. HELPs jurist upprättade ett skriftligt avtal för köpet som sedan registrerades hos Skatteverket samt ett avtalsservitut som registrerades hos Lantmäteriet.

Kunden fick
5 juristtimmar á 1700 kr
Totalt 8 500 kronor