Hantverkare vägrade åtgärda byggfel

HELPs kund hade anlitat ett byggföretag för montering av takfönster, men efter några år uppstod vattenläckage från fönstret. Det visade sig att arbetet inte var fackmannamässigt utfört och företaget vägrade att åtgärda problemet.
Hantverkare vägrade åtgärda byggfel

Kunden kontaktade HELP som reklamerade felet till företaget. Företaget fortsatte att vägra och hänvisade till att reklamationen hade skett för sent. 

Enligt konsumentköplagen uppgår reklamationsfristen till tre år om inte säljaren handlat grovt vårdslöst. HELPs jurist stämde då företaget vid Fönster – och Dörrnämnden. Nämnden gjorde bedömningen att företaget agerat grovt vårdslöst genom att inte utföra arbetet grundligt, då ett otätt tak innebär mycket stor risk för vatteninträngning och fuktskador i byggnaden.

Nämnden förpliktade företaget att utan kostnad för kunden ta bort det nuvarande takfönstret och montera ett nytt fönster.     

Kunden fick
12,5 juristtimmar á 1700 kr
Nytt fönster och montering 160 000 kr
Totalt 181 250 kr