Garaget skadades vid renovering

Vår kund hade anlitat ett företag för en omfattande renovering i hans bostad, men under arbetets gång uppstod skador på garaget. När företaget inte visade något intresse av att åtgärda skadorna vände sig kunden till HELP för att få hjälp av sin jurist.
Garaget skadades vid renovering

Kunden bad företaget att åtgärda skadorna på garaget, men företaget försökte istället att förhala eller undvika frågan. Kunden fick då hjälp av HELPs jurist som kontaktade företaget. Eftersom företaget enligt lag har en skyldighet att ersätta skada på kundens egendom anförde juristen att företaget, om det vägrade att omedelbart reparera skadan, annars skulle få bekosta en reparation utförd av ett annat företag. Kostnaden för reparationen beräknades uppgå till närmare 20 000 kronor. Efter viss betänketid bestämde sig företaget att gå med på kundens begäran och reparerade följaktligen skadan på kundens garage.

Kunden fick
Åtgärdat garage 20 000 kr
8 juristtimmar á 1700 kr
Totalt 33 600 kronor