Fyrhjulingen gick sönder efter felaktig service

När vår kund lämnade in sin fyrhjuling på service utfördes arbetet på ett felaktigt sätt, vilket ledde till att både motor och drivpaket skadades. När kunden inte fick någon hjälp från företaget kontaktade han HELPs jurister för att få hjälp.
Fyrhjulingen gick sönder efter felaktig service

Vid en reparation av fyrhjulingen skulle kostnaden för enbart delarna till drivpaket och motor uppgå till 13 000 kronor. HELPs jurist tog kontakt med generalagenten. Efter flera samtal gick generalagenten till slut med på att ta reparationen av drivpaket och motor på garantin och kunden slapp därmed att betala för reparationen.

Kunden fick
Reparation av drivpaket och motor ca 13 000 kr
14,5 juristtimmar á 1700 kr
Totalt 37 650 kr