Försäljaren demonstrerade dammsugaren – då ansågs den vara använd

Vår kund fick besök av en hemförsäljare som demonstrerade en ny dammsugare. Kunden köpte dammsugaren och betalade en kontantinsats på 6000 kronor, men ångrade sig efter några dagar och använde sin ångerrätt. Företaget hävdade då att dammsugaren var använd och vägrade att betala tillbaka kontantinsatsen, trots att den enbart använts av försäljaren. Kunden vände sig då till HELPs jurister för att få hjälp.
Försäljaren demonstrerade dammsugaren – då ansågs den vara använd

Dammsugaren som kostade närmare 35 000 kronor, var samma exemplar som försäljaren använt vid demonstreringen. När kunden åberopade sin ångerrätt kom företaget och hämtade dammsugaren, men kontantinsatsen på 6000 kronor vägrade företaget att betala tillbaka. Företaget hävdade att kunden hade slitit på produkten och att den hade minskat i värde med motsvarande belopp.

Vår kund hade inte använt dammsugaren, den enda som använt den var företagets säljare som hade demonstrerat den. Trots detta vägrade företaget att återbetala kontantinsatsen. Kunden kontaktade HELP, som vände sig till Allmänna Reklamationsnämnden. På Allmänna Reklamationsnänden beslutades att företaget skulle återbetala kontantinsatsen och kunden fick slutligen tillbaka sina pengar.

Kunden fick
Återbetald kontantinsats 6000 kr
12 juristtimmar á 1700 kr 
Totalt 26 400 kronor